Doprava zdarma

cdVet Posypový koncentrát 10 kg

Extrémně účinný posypový koncentrát, šetrný k tlapkám

 

cdVet Posypový granulát (Eisfrei Intensivgranulat – intenzivní granulát pro odstraňování ledu) je vyrobený z hnojivových a tavných komponentů

 

Šetrný – Je to šetrná alternativa agresivní posypové soli při odstraňování ledu, sněhu a náledí (+ prevence) z chodníků nebo příjezdových cest kde se pohybují naši psi a kočky (zpravidla oplocený pozemek rodinného domu). cdVet Eisfrei Intensivgranulat není jedovatý, nedráždí (chemie) a nezraňuje (ostré krystaly) zvířecí tlapky, nerozrušuje zámkovou dlažbu (beton), nepoškozuje keramické ani kameninové dlaždice a nekontaminuje (změnou chemického charakteru a zvýšením pH) půdu našich zeleninových či květinových záhonků ani zatravněných ploch. Produkt je mírně zásaditý, takže působí např. proti tvorbě rezu a účinkům kyselého deště v půdě. Je úplně rozpustný ve vodě, proto nezacpává kanály, kanalizace či čističky. casaCare Eisfrei neobsahuje močovinu a podle univerzity v Bielefeldu jej rostliny snáší lépe než konvenční posypové soli.

 

Účinný – Posypový granulát Eisfrei má v porovnání s běžnou posypovou solí vyšší pořizovací cenu, ale díky jeho efektivitě (dávkování, doba působení) a šetrnosti k životnímu prostředí je levnější. Doba působení 2–5 dnů. Při normální tvorbě ledu, bez nového nasněžení, vydrží účinnost většinou 3 dny, což činí tento koncentrát v porovnání s běžnými prostředky velice spořivým. Účinnost do – 45 °C. Dávkování 20–100 gramů na 1 metr čtvereční (podle vrstvy ledu nebo sněhu). Drží na svahu se sklonem do 45 stupňů. Balení: 10 kg v plastovém vědru s uzavíratelným víkem. 


Ráda Vám poradím

Název produktu
Cena s DPH
Skladem
Množství
Košík
Oblíbené
Obj. číslo
cdVet Posypový koncentrát 10 kg
cdVet Posypový koncentrát 10 kg
1 498 Kč
6 ks
ks

3341

Složení

Granulát z tavných a hnojících komponentů.

 

Výhody

 • extrémně účinný proti mrazu až do – 45 °C.
 • dobře drží i na svahu.
 • speciální zaoblené krystaly nezraňují zvířecí tlapky.
 • šetrnější než běžná posypová sůl.
 • šetrné k podlahám z mramoru a umělé hmoty.
 • skvělé tavné vlastnosti.
 • vydrží až 3 dny, pokud opětovně nesněží.
 • nevadí růstu rostlin.
 • biologicky šetrný.

 

Navíc lze využít také k vysoušení vlhkých místností a obytných vozů, protože ze vzduchu stahuje vlhkost.

Možnosti využití jsou např.:  při odstraňování ledu a sněhu na chodnících a vjezdech veřejných a městských zařízení jako jsou nemocnice, domovy důchodců, koupaliště či úřady. Dá se využít také v hotelech, před restauracemi nebo na nakládací rampy v průmyslových oblastech.

Rozmrazovací posypový materiál až do – 45 °C. 

 

Způsob použití

Ručně rovnoměrně posypte na požadovanou plochu. Podle míry výskytu sněhu a ledu použijte přibližně 20–100 g na m².

Po použití dobře uzavřete.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Distributor: Baron Ústí nad Labem, s.r.o., V Přírodě 1025/10, 40001 Ústí n/L

Výrobce: cdVet Naturprodukte GmbH, Industriestraße 9 – 11, 49584 Fürstenau, Made in Germany

Obl íbené