cdVet Posypový koncentrát 10 kg

Extrémně účinný posypový koncentrát, šetrný k tlapkám

 

cdVet Posypový granulát (Eisfrei Intensivgranulat – intenzivní granulát pro odstraňování ledu) je vyrobený z hnojivových a tavných komponentů

 

Šetrný – Je to šetrná alternativa agresivní posypové soli při odstraňování ledu, sněhu a náledí (+ prevence) z chodníků nebo příjezdových cest kde se pohybují naši psi a kočky (zpravidla oplocený pozemek rodinného domu). cdVet Eisfrei Intensivgranulat není jedovatý, nedráždí (chemie) a nezraňuje (ostré krystaly) zvířecí tlapky, nerozrušuje zámkovou dlažbu (beton), nepoškozuje keramické ani kameninové dlaždice a nekontaminuje (změnou chemického charakteru a zvýšením pH) půdu našich zeleninových či květinových záhonků ani zatravněných ploch. Produkt je mírně zásaditý, takže působí např. proti tvorbě rezu a účinkům kyselého deště v půdě. Je úplně rozpustný ve vodě, proto nezacpává kanály, kanalizace či čističky. casaCare Eisfrei neobsahuje močovinu a podle univerzity v Bielefeldu jej rostliny snáší lépe než konvenční posypové soli.

 

Účinný – Posypový granulát Eisfrei má v porovnání s běžnou posypovou solí vyšší pořizovací cenu, ale díky jeho efektivitě (dávkování, doba působení) a šetrnosti k životnímu prostředí je levnější. Doba působení 2–5 dnů. Při normální tvorbě ledu, bez nového nasněžení, vydrží účinnost většinou 3 dny, což činí tento koncentrát v porovnání s běžnými prostředky velice spořivým. Účinnost do – 45 °C. Dávkování 20–100 gramů na 1 metr čtvereční (podle vrstvy ledu nebo sněhu). Drží na svahu se sklonem do 45 stupňů. Balení: 10 kg v plastovém vědru s uzavíratelným víkem. 


Ráda Vám poradím

Název produktu
Cena s DPH
Skladem
Množství
Košík
Oblíbené
Obj. číslo
cdVet Posypový koncentrát 10 kg
cdVet Posypový koncentrát 10 kg
1 429 Kč
7 ks
ks

3341

Složení

Granulát z tavných a hnojících komponentů.

 

Výhody

 • extrémně účinný proti mrazu až do – 45 °C.
 • dobře drží i na svahu.
 • speciální zaoblené krystaly nezraňují zvířecí tlapky.
 • šetrnější než běžná posypová sůl.
 • šetrné k podlahám z mramoru a umělé hmoty.
 • skvělé tavné vlastnosti.
 • vydrží až 3 dny, pokud opětovně nesněží.
 • nevadí růstu rostlin.
 • biologicky šetrný.

 

Navíc lze využít také k vysoušení vlhkých místností a obytných vozů, protože ze vzduchu stahuje vlhkost.

Možnosti využití jsou např.:  při odstraňování ledu a sněhu na chodnících a vjezdech veřejných a městských zařízení jako jsou nemocnice, domovy důchodců, koupaliště či úřady. Dá se využít také v hotelech, před restauracemi nebo na nakládací rampy v průmyslových oblastech.

Rozmrazovací posypový materiál až do – 45 °C. 

 

Způsob použití

Ručně rovnoměrně posypte na požadovanou plochu. Podle míry výskytu sněhu a ledu použijte přibližně 20–100 g na m².

Po použití dobře uzavřete.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Optimální poměr Kvalita / Cena

Tento cdVet Produkt je složen z čistě přírodních surovin od pečlivě vybraných dodavatelů, kteří rozumí přirozenému zdraví. Kritériem výběru surovin je Pouze 100% Kvalita, což má svoji Cenu. TOP suroviny PLUS umění vytvořit funkční produkt je tajemstvím úspěchu spokojenosti Zákazníků, což potvrzuje Optimální Poměr KVALITA / CENA + PŘÍNOS pro zdraví.
 

Tento úspěšný cdVet produkt má optimální poměr Kvalita / Cena + Přínos pro zdraví.

Je tento produkt vhodný i PRO Lidi?

Na otázku, zda je tento cdVet produkt vhodný také PRO Lidi rádi odpovídáme …. Výrobce tento úspěšný produkt deklaroval pro domácí zvířata. Proto nesmí být nabízen lidem (ZÁKON). Lidé, kteří rozumí přírodním produktům, se neptají. Zájem o produkt, který plní, co slibuje je VELKÝ >> Proto ho výrobce připravuje ke schválení také PRO Lidi.
 

Tento produkt plní co slibuje >> Proto ho výrobce připravuje ke schválení také PRO Lidi.

Výrobce & Distributor & Poradenství

Výrobcem je Přírodní léčitel pan Clemens Dingmann, zakladatel německé společnosti cdVet Natürliche Tiergesundheit (Přirozené zdraví zvířat). Společnost cdVet je od roku 1999 uznávaným Partnerem na trhu 100% Přírodních krmiv, doplňků výživy a produktů pro péči o zvířata. Produktové PORADENSTVÍ v oblasti PŘIROZENÉHO  ZDRAVÍ a distribuci cdVet produktů v České a Slovenské republice zajišťuje Tým přírodní lékárny Baron.
 

 

Autor stránky & Garant obsahu

Autorem této stránky je Tým přírodní lékárny Baron. Korektní obsah stránky garantuje Jaroslav Langer >> zakladatel lékárny. Naším životním posláním je Šíření Informací o Přirozeném Zdraví, které čerpáme ze znalostí příčin Nemocí a možností upevňování Zdraví >> Proto prezentujeme POUZE Informace a Produkty, kterým věříme.
 

Přejeme získání přínosných informací vedoucích k upevnění zdraví.