Příčiny nemocí psů

Definice nemoci >> Nemoc je projev přetížení organismu (otrava toxiny) a nedostatku (chybějící látky).

Vítejte v článku přírodní lékárny „Příčiny nemocí psů“. Z pohledu přirozeného zdraví, definujeme nemoc jako projev přetížení organismu (otrava toxiny) a nedostatku (chybějící živiny). Hlavní příčinou jsou horkem degradovaná krmiva >> Granule, Konzervy, Kapsičky. Největší zátěží jsou za horka extrudované granule, které tvoří ve střevě nános kyselých odpadů. Tento hnijící nános je živnou půdou pro špatné bakterie a plísně, jejichž toxické odpady způsobují otravu s následkem nemoci. Související článek >> Jak uzdravit psa.

.

Přejeme získání přínosných informací vedoucích k upevnění zdraví Vašeho psa.

 

Obsah

1. Příčiny civilizačních nemocí & Co organismus přetěžuje a otravuje

2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny & Mají měrné jednotky

3. Zákon minima pro zaopatření organismu & Nedostatek snižuje výkon

4. Přidávat ke krmivu doplňky výživy? & V potravinách chybějí látky

5. Přirozená výživa je pouze syrová & Živé buňky potřebují živou potravu

6. Úlohy orgánů látkové výměny & Játra mají krom detoxikace další funkce

7. Zvýšený příjem nepřírodních látek & Přetížená játra omezují další funkce

8. Zlenivění a zanesení střev & Granule nemají strukturu ani vlákninu

9. Množí se škodlivé bakterie & Plíživá smrt přichází ze střeva

10. Kožní problémy jsou následek detoxikace kůží & Tělo je jako přetékající popelnice

11. Pomoc při rozhodování & Návrat k přírodě je cesta správným směrem

12. Jak uzdravit psa & Koncepční ověřený program

13. Související články o zdraví psů

14. Pomohl Vám článek & Chcete nás podpořit?

1. Příčiny civilizačních nemocí & Co organismus přetěžuje a otravuje

Tyto faktory jsou z ověřené dlouholeté praxe týmu přírodní lékárny hlavními příčinami přetěžování orgánů látkové výměny s následky pozvolné otravy organismu, které se projevují zdravotními problémy, nemocí a zkrácením života psů:

Nepřirozená výživa >> horkem extrudované granule (mrtvá strava).

Umělé vitamíny v krmivech přidávají se po zničení přírodních

Éčka v krmivech konzervační látky, ochucovadla, vůně, barviva

Antibiotika, kortikoidy rychlé potlačení příznaků, blokace imunity

Syntetické léky potlačování bolesti a příznaků jiných potíží

Chemické odčervování nervové jedy naruší i střevní mikroflóru

Jedovatá antiparazitika nervové jedy a chemické preparáty

Očkovací látky nepřírodní látky (diskutabilní prevence zdraví)

ZÁVĚR >> Umělé látky organismus nezná. Jsou to jedy, které způsobují pozvolnou otravu. Pro zachování nebo obnovu zdraví se vyvarujeme konzumaci umělých látek a tepelně upravené nepřirozené výživy.

 

Zpět na obsah

2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny & Jsou vyčísleny a mají měrné jednotky

Přírodní zničeny – Vysokou teplotou (120 až 200 °C) při výrobě extrudovaných granulí a konzerv jsou zničeny enzymy a vitamíny (ničí se již při 42 °C). Degradována je bio aktivita (životní energie). Výsledkem ohřevu jsou mrtvá krmiva.

Levné a konzervují – Umělé vitamíny se dávají do krmiv především pro konzervaci (aby dlouho vydrželo). Navíc jsou oproti přírodním levné.

Přidávají umělé – Aby výrobce mohl podle zákona o krmivech granule a konzervy deklarovat jako kompletní krmivo, tak do nich (po zničení přírodních) přidává vitamíny a ostatní látky umělé.

Umělé zatěžují – Umělé vitamíny a ostatní umělé látky zatěžují játra, která je musí látkově přeměnit na částečně využitelnou formu.

Jak je poznáme? – Nezdravé umělé látky poznáme podle měrných jednotek (mg, IE, G, µg, mcg, m.j. apod.), v kterých je jejich přidané množství udáváno.

Přírodu nenahradí – Umělé vitamíny organismus nezná (vyrobil je člověk). Proto jsou využitelné jen v omezené míře (přírodu nelze nahradit).

 
Umělé látky v krmivech organismus zatěžují.

ZÁVĚR >> Umělé vitamíny a ostatní umělé látky organismus zatěžují. Pro zachování nebo obnovu zdraví psa volíme pouze přirozenou výživu a přírodní doplňky výživy bez přidaných umělých vitamínů.

Zpět na obsah

3. Zákon minima pro zaopatření organismu & Nedostatek snižuje výkon     

Látkové potřeby – Nádoba z prken představuje látkové potřeby organismu živočicha (nebo rostliny), které získává výživou.

Výkonnost – Výška hladiny vody = výkonnost organismu. Tím rozumíme schopnost bezchybného růstu, obranyschopnost a vývoj.

Druhy látek – Různě barevná prkna nádoby znázorňují jednotlivé látky, které organismus ke svému fungování potřebuje.

Množstevní potřeby – Rozdílné šíře prken prezentují množstevní potřeby jednotlivých látek.

Nedostatek jedné – Nejkratší červené prkno vpředu (tudy uniká voda) představuje nedostatek jedné látky, což určuje výšku hladiny.

Nadbytek jedné – Nejdelší modré prkno vzadu znázorňuje nadbytek jedné látky. To však hladinu v nádobě nezvýší.

Včas všechny – Hladina výkonnosti organismu je závislá na včasných dodávkách všech látek v potřebném množství. Jen tak lze rozvinout genetické disposice, udržet nebo obnovit zdraví.
 

ZÁVĚR >> Pro kompletní zaopatření organismu (pro udržení či obnovu zdraví) dbáme při volbě krmiva a doplňků výživy o co nejširší spektrum výhradně přírodních látek.

Zpět na obsah

4. V potravinách a krmivech chybějí živiny & Dodáváme je formou doplňků výživy

Tlak na ceny potravin a krmiv, spolu se snahou zemědělců o efektivitu, vedou k úsporám. Šetří se především na péči o půdu a na krmivech pro hospodářská zvířata. V potravinách (ovoce, zelenina, obilniny, maso, mléko, vejce) tak varovně stoupá nedostatek pro organismus nepostradatelných látek (vitamíny, minerály, stopové prvky).

Hlavní příčiny chybějících látek:

Chemizace půdy a rostlin (hnojení, postřiky)

Genová manipulace rostlin (pro větší výnosy)

Intenzivní vytěžování půdy (jen se bere a nic nevrací)

Orání a holá půda (živiny pak bere déšť a vítr)

Nepřirozená výživa hospodářských zvířat (krmiva s umělými vitamíny, antibiotika, růstové hormony)

Nezdravé ustájení hospodářských zvířat a kuřat (vdechování amoniaku z výkalů, absence výběhu).

 

ZÁVĚR >> V potravinách, a tím také v krmivech pro psy chybí mnohé látky. Pro udržení nebo upevnění zdraví je musíme dodávat formou přírodních doplňků výživy z dosud nezdevastovaných zdrojů.

Zpět na obsah

5. Přirozená výživa je pouze syrová & Živé buňky potřebují živou potravu

Živé živému – Pak nám přijde logické, že živé buňky potřebují pro svou výživu živé potraviny >> maso, ovoce, zelenina a rostliny jsou také z buněk.

Jsou z buněk – Svaly, kosti, kůže, orgány a tkáně živočichů vytvořila příroda z živých buněk. Ano, také náš pes je jen velké seskupení živých buněk.

Jedí, jak najdou – Všichni volně žijící živočichové jedí svou rostlinnou nebo masitou potravu tak jak ji najdou nebo uloví.

Jedí syrovou – Svou potravu jedí pouze syrovou. Zvířata nevaří, nepečou ani nesmaží. Proto nejsou nemocná.

Bioaktivní energie – Pouze syrová strava je nositelem bioaktivní energie, kterou organismus pro vitalitu potřebuje.

 

Známá struktura – Syrová strava obsahuje látky a živiny v přirozené struktuře dané potraviny, které trávení zná. Proto s nimi umí pracovat.

Smrt horkem – Nevratným ukončením života potraviny (jejich buněk) je ohřev nad 42 °C. Horko ničí především vitamíny a enzymy (katalyzátory látkové přeměny).

ZÁVĚR >> Také náš pes je jen velké seskupení živých buněk, které potřebují živou (syrovou) potravu. Krmení horkem zničených krmiv jako např. extrudované granule nebo konzervy oslabuje zdraví s následkem nemoci.

Zpět na obsah

6. Úlohy orgánů látkové výměny & Játra mají krom detoxikace další funkce

Pro výživu je organismus živočicha vybaven systémem látkové výměny, což zpravidla víme. Málo si však uvědomujeme, že každou přijatou látku (krmivo, doplněk výživy, lék) musí organismus procesem látkové výměny vstřebat, přeměnit (rozebrat na součástky), transportovat, a při nevyužití zase složit součástky v celek a vyloučit.

Hlavní orgány látkové výměny:

Červený kruh a šipky představují krevní řečiště.

Buňky z kterých se tělo skládá jsou příjemci výživy.

Střeva – trávení potravy a předávání látek do krve.

Krev – transport živin a vitálních látek k buňkám.

Játra – detoxikace, přestavba živin, tvorba hormonů, skladování zásob a také odpadů.

Ledviny i filtrace krve a vylučování odpadů z těla.

ZÁVĚR >> Látkově přeměnit nepřírodní látky (mrtvá krmiva, umělé vitamíny) stojí více energie a času. Proto při výběru krmiv a doplňků výživy volíme čistě přírodní produkty.

 

Zpět na obsah

7. Zvýšený příjem nepřírodních látek & Přetížená játra omezují další funkce

Játra jsou významným orgánem látkové výměny, který má více životně důležitých funkcí. Mezi hlavní patří detoxikace, přestavba živin a tvorba hormonů.

Přednost má detoxikace - Při zvýšeném příjmu nepřírodních látek (MRTVÁ KRMIVA, UMĚLÉ VITAMÍNY, ANTIBIOTIKA) pak játra zmenšují kapacitu ostatních funkcí ve prospěch detoxikace (hrozí otrava).

Omezí se ostatní funkce - Následkem je omezení látkové přestavby živin, což se projevuje jejich nedostatkem a nedostatečná tvorba hormonů, což vede k poruchám slinivky, štítné žlázy nebo reprodukce.

 

Musí být přestavěny – Barevné kapky pod játry představují, že přijaté látky musí být před další cestou k buňkám přestavěny (rozebrány na součástky).

Trvá to dlouho – Přestavba živin (syntéza) stojí čas a energii, které však játra při přetížení nemá (rozebrat umělé látky trvá mnohem déle než přírodní).

Nedostatek živin – Méně kapek v pravém obrázku značí omezení přestavby živin s následky nedostatku.

Přetékání trychtýře – Pravá část obrázku zobrazuje příliš velký nápor nepřírodních látek, pro které už játra nemají kapacitu. Dochází k přetékání.

Nouzové uložení – Tyto jedovaté látky jsou pak bez dalšího zpracování nouzově odkládány do organismu, kde vznikají černé skládky.

ZÁVĚR >> Játra mají kromě detoxikace další životně důležité funkce. Přetížení jater znamená omezení dalších činností s následkem zdravotních problémů.

Zpět na obsah

8. Zlenivění a zanesení střev & Granule nemají strukturu ani vlákninu

Chybí vláknina – Termicky extrudované granule spečené z jemně namletých mouček už nemají strukturu potraviny ani vlákninu, která střevo čistí.

Natrávené krmivo – Střevo pak tuto jemnou kaši (konzistence jako kal) identifikuje jako již natrávenou potravu.

Zlenivění střeva – Natrávenou kaši nemá střevo potřebu trávit a jeho peristaltika (pohyby střevních klků) zleniví.

Střevo se nečistí – Krmivem ve zlenivělém střevu pak není dostatečně pohybováno, což je potřebné pro očistu střev.

Tvoří se nános – V záhybech střeva se z ulpěného krmiva časem vytvoří kvasící a lepivý Hnilobný nános

 

Méně živin – Nános ve střevě zmenšuje resorpční plochu střeva a tím omezuje vstřebávání živin.

ZÁVĚR >> Velmi jemné mletí mouček z kterých jsou extrudované granule spečené ničí strukturu potravin a vlákninu, která střevo čistí. Následkem je zlenivění a zanesení střev.

Zpět na obsah

9. Množí se škodlivé bakterie & Plíživá smrt přichází ze střeva

Živná půda – Hnilobný nános ve střevě je živnou půdou pro Škodlivé bakterie a plísně, které se zde množí.

Ubírají živiny – Škodlivé bakterie a plísně vytlačují dobré bakterie a pro svoji výživu ubírají organismu živiny.

Otrava toxiny – Z vylučování odpadů škodlivých bakterií a plísní vznikají toxické látky, které pronikají do organismu a jsou dalším zdrojem otravy.

Oslabení imunity – Nánosem zanesené střevo, kde sídlí 80 % imunity významně brzdí prostup živin, což zhoršuje trávení a oslabuje imunitu.

ZÁVĚR >> Množení škodlivých bakterií představuje pro organismus plíživou smrt >> následkem je otrava toxiny a oslabení imunity (hlavní příčina takzvaných alergií).

 

Zpět na obsah

10. Kožní problémy jsou následek detoxikace kůží & Tělo je jako přetékající popelnice

Odpady se ukládají – Po překročení detoxikační kapacity jater jsou nezpracované odpadní látky a jedy nouzově ukládány do celého těla (orgány, svaly, kosti, tkáně). Také do kloubů (artróza), do mozku (chování) a také do očí (horší zrak).

Přetékající popelnice – Přetížený organismus je po překročení svých skladovacích kapacit v černých skládkách jako přetékající popelnice. Tělo je v ohrožení života hrozí mu otrava.

Otevře nouzové ventily – K odvrácení smrti otravou otevře tělo nouzové ventily a do detoxikace zapojí také jiné orgány (střevo, plíce, uši), ale především svůj největší vnější orgán, kterým je kůže.

Narušení práce – Protože k detoxikaci tyto orgány primárně určeny nejsou, narušuje to jejich vlastní práci (fyziologické funkce).

Kožní problémy – Narušení se projevuje u střeva průjmy, u plic kašlem, u uší nadprodukcí ušního mazu (zánět uší). U kůže pak kožní problémy (ekzémy, vyrážky, lupy, svědění).

ZÁVĚR >> Odpady se v těle nejprve ukládají a kromě obezity zhoršují funkce všech orgánů (také klouby, zrak i chování). Tělo je jako přetékající popelnice, což způsobuje potíže (zejména kožní problémy a zánět uší).

 

Zpět na obsah

11. Pomoc při rozhodování & Návrat k přírodě je cesta správným směrem

Mnozí už víme, že antibiotika, kortikoidy nebo veterinární diety stále častěji naráží na hranice svých možností. Proto si uvědomujeme, že přispět k upevnění zdraví lze jen pouze návratem k přírodním produktům (výživa, doplňky) bez chemie a bez umělých vitamínů.

ZÁVĚR >> Cílem tohoto článku je přispět k pochopení příčin nemocí a pomoci tak lidem při rozhodování, jak zdravotní potíže svého psa nebo kočky řešit. Možná nadešel čas připomenout si starou lidovou moudrost „Lékař léčí, příroda uzdravuje“.

Zpět na obsah

12. Jak uzdravit psa & Koncepční ověřený program

V tomto článku jsme se dozvěděli příčiny nemocí psů. Náš osvědčený a léty ověřený koncepční program, který s pomocí přirozené stravy a přírodních doplňků (namísto potlačování příznaků) odstraňuje příčiny nemoci vedoucí k uzdravení nabízí článek Jak uzdravit psa.

Zpět na obsah

13. Související články o zdraví psů

Jak uzdravit psa změnou výživy

BARF – syrová strava psů

Jídelníček syrové stravy BARF pro psy

Změna krmiva u psa – jak na to

Rozdíl mezi umělými a přírodními vitamíny

Éčka v krmivech pro psy a kočky

Rozdíly mezi granulemi pro psy

První granule pro psy bez umělých vitamínů

Zpět na obsah

14. Pomohl Vám článek & Chcete nás podpořit?

Pokud jsme informacemi v tomto článku přispěli k nastartování změn vedoucích k upevnění zdraví Vašeho psa, pak se splnil záměr našeho poslání, kterým je šíření informací o přirozeném zdraví psů. Chcete-li naše aktivity podpořit, řekněte o článku lidem, kteří řeší zdravotní problém svého psa (sdílejte). Zde je adresa článku: https://www.baron.cz/clanky/priciny-nemoci/, kterou můžete svým známým poslat. Podpořit naše aktivity můžete také nákupem u Barona nebo finančním příspěvkem na konto 242978001/5500.   

Autor článku: Jaroslav Langer – Zakladatel přírodní lékárny Baron.cz. Zveřejněno: 11. 3. 2012 / Korektury: 21. 10. 2019.