Příčiny nemocí psů a koček

Vážení čtenáři,

je smutnou skutečností, že nejen my lidé, ale také naše domácí zvířata trpí stále častěji na alergie, kožní problémy, rakovinu, reprodukční potíže a jiné projevy civilizačních nemocí. Nemocí psů a koček mají své příčiny, a my v přírodní lékárně Baron víme jaké.

Shrnutí zkušeností - Proto jsme po letech poradenství v oblasti zdraví našich zvířat shrnuli zkušenosti veterinárních lékařů, bylinkářů a přírodních léčitelů z týmu cdVet, které v ČR a SR zastupujeme.
  Jaroslav Langer

Výsledkem je článek - Výsledkem našich zkušeností z oboru přirozeného zdraví je tento článek s názvem „Příčiny nemocí psů a koček“. 

Definice nemoci - Zjednodušená definice nemoci na příkladu často diagnostikované „takzvané“ alergie nám dává tušit, že příčiny každé nemoci jsou stále stejné. „Alergie (a ostatní nemoci) jsou ve skutečnosti pouze projevy přetížení organismu (otrava chemií, toxiny) a nedostatku (chybějící látky)“.


Stačí si zapamatovat - Pro budoucí pátrání po příčině jakékoliv nemoci nebo zdravotního problému si stačí zapamatovat, že nemoc je ve skutečnosti pouze
projev Přetížení a Nedostatku, a že k uzdravení stačí zbavit tělo jedů (detoxikace), přejít na přirozenou stravu (syrová) a doplnit chybějící látky (doplňky výživy).

 

Jar. Langer - zakladatel přírodní lékárny

Koncept návratu k přírodě - Dlouholetá zkušenost s naším konceptem návratu k přírodě (přírodní produkty) už pomohla spoustě zákazníkům vyřešit zdravotní potíže, což nás těší a posiluje k další práci.  

Příjemné čtení, pevné zdraví a spokojenost Vám za Baronteam přeje Jaroslav Langer, zakladatel přírodní lékárny pro psy, kočky, koně a ostatní zvířata.

langer@baron.cz


Jsou příčiny nemocí stejné i u lidí?

Ano (mám vyzkoušeno na sobě). Pokud si v tomto článku vyměníte psa (kočku) za člověka, veterinárního lékaře za lékaře a krmiva za potraviny, tak znáte můj osobní názor na příčiny nemocí také u lidí. Jaroslav Langer.


Obsah článku "Příčiny nemocí psů a koček

1. Příčiny civilizačních nemocí & Co organismus přetěžuje a otravuje
2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny & Mají měrné jednotky
3. Zákon minima pro zaopatření organismu & Nedostatek snižuje výkon
4. Přidávat ke krmivu doplňky výživy? & V potravinách chybějí látky
5. Přirozená výživa je pouze syrová & Živé buňky potřebují živou potravu
6. Úlohy orgánů látkové výměny & Játra mají krom detoxikace další funkce
7. Zvýšený příjem nepřírodních látek & Přetížená játra omezují další funkce
8. Zlenivění a zanesení střev & Granule nemají strukturu ani vlákninu
9. Množí se škodlivé bakterie & Plíživá smrt přichází ze střeva
10. Kožní problémy jsou následek detoxikace kůží & Tělo je jako přetékající popelnice
11. Vliv výživy na zdraví z pohledu lékařů & Doporučují granule
12. Terapie lékařů u alergií a kožních problémů & Potlačování příznaků
13. Pomoc při rozhodování & Návrat k přírodě nebo cesta k lékaři
14. Jak uzdravit psa nebo kočku & Koncepční ověřený program

1. Příčiny civilizačních nemocí & Co organismus přetěžuje a otravuje 

Tyto faktory jsou z ověřené dlouholeté praxe přírodních léčitelů týmu cdVet hlavními příčinami přetěžování orgánů látkové výměny (játra, ledviny) s následky pozvolné otravy organismu, které se projevují zdravotními problémy nebo nemocí:

             

Umělé vitamíny v krmivech přidávají se po zničení přírodních

Éčka v krmivech konzervační látky, ochucovadla, vůně, barviva

Tepelně zpracovaná krmiva zničeny bioaktivní látky (mrtvá strava)

Antibiotika, kortikoidy rychlé potlačení příznaků, blokace imunity

Syntetické léky potlačování bolesti a příznaků jiných potíží

Chemické odčervování nervové jedy naruší i střevní mikroflóru

Jedovatá antiparazitika  nervové jedy a chemické preparáty

Očkovací látky nepřírodní látky (diskutabilní prevence zdraví)

ZÁVĚR Umělé látky organismus nezná. Jsou to jedy, které způsobují pozvolnou otravu. Pro zachování nebo obnovu zdraví se vyvarujeme konzumaci umělých látek a tepelně upravené nepřirozené výživy.

 

2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny & Jsou vyčísleny a mají měrné jednotky

 

Přírodní zničeny - Vysokou teplotou (120 až 200 °C) při výrobě extrudovaných granulí a konzerv jsou zničeny přírodní vitamíny a enzymy (ničí se již při 50 °C). Ostatní složky potraviny jsou ohřevem poškozeny nebo zničeny (mrtvá potrava).  

Jak je poznáme? - Nezdravé umělé látky poznáme podle měrných jednotek (mg, IE, G, µg, mcg, m.j. apod.), v kterých je jejich přidané množství udáváno.

Levné a konzervují - Umělé vitamíny se dávají do krmiv
především pro konzervaci (aby dlouho vydrželo). Navíc
jsou oproti přírodním levné.

Přidávají umělé - Aby výrobce mohl podle zákona o krmivech
granule a konzervy deklarovat jako kompletní krmivo, tak do nich (po zničení přírodních) přidává vitamíny a ostatní látky umělé. 

Umělé zatěžují - Umělé vitamíny a ostatní umělé látky zatěžují játra,
která je musí látkově přeměnit na částečně
využitelnou formu.

 

     
Umělé látky v krmivech organismus zatěžují

Přírodu nenahradí - Umělé vitamíny organismus nezná (vyrobil je člověk). Proto jsou využitelné jen v omezené míře (přírodu nelze nahradit).

ZÁVĚR Umělé vitamíny a ostatní umělé látky organismus zatěžují. Pro zachování nebo obnovu zdraví volíme pouze přirozenou výživu a přírodní doplňky výživy bez přidaných umělých vitamínů.


3. Zákon minima pro zaopatření organismu & Nedostatek snižuje výkon

Látkové potřeby - Nádoba z prken představuje látkové potřeby organismu živočicha (nebo rostliny), které získává výživou.


Výkonnost - Výška hladiny vody = výkonnost organismu. Tím rozumíme schopnost bezchybného růstu, obranyschopnost a vývoj.

Druhy látek - Různě barevná prkna nádoby znázorňují jednotlivé látky, které organismus ke svému fungování potřebuje.

Množstevní potřeby - Rozdílné šíře prken prezentují množstevní potřeby jednotlivých látek.

Nedostatek jedné - Nejkratší červené prkno vpředu (tudy uniká voda) představuje nedostatek jedné látky, což určuje výšku hladiny.

Nadbytek jedné - Nejdelší modré prkno vzadu znázorňuje nadbytek jedné látky. To však hladinu v nádobě nezvýší.

Včas všechny - Hladina výkonnosti organismu je závislá na včasných dodávkách všech látek v potřebném množství. Jen tak lze rozvinout genetické disposice, udržet nebo obnovit zdraví.
 

     


Nedostatek jedné látky snižuje výkon

ZÁVĚR Pro kompletní zaopatření organismu (pro udržení či obnovu zdraví) dbáme při volbě krmiva a doplňků výživy o co nejširší spektrum výhradně přírodních látek.


4. Přidávat ke krmivu doplňky výživy? & V potravinách chybějí látky

 

Tlak na ceny potravin a krmiv, spolu se snahou
zemědělců o efektivitu, vedou k úsporám. Šetří
se především na péči o půdu a na krmivech pro
hospodářská zvířata.

 

V potravinách (ovoce, zelenina, obilniny, maso, mléko, vejce) tak varovně stoupá nedostatek pro organismus nepostradatelných látek
(vitamíny, minerály, stopové prvky).


Přirozená výživa krávy je dnes téměř minulostí

   

Hlavní příčiny chybějících látek:

Chemizace půdy a rostlin (hnojení, postřiky)

Genová manipulace rostlin (pro větší výnosy)

Šlechtěním odpřírodněné plodiny (obilí, zelenina, ovoce)

Intenzivní vytěžování půdy (jen se bere a nic nevrací)

Orání a holá půda (živiny pak bere déšť a vítr)

Nepřirozená výživa hospodářských zvířat 
(krmiva s umělými vitamíny, antibiotika, růstové hormony)

Nezdravé ustájení hospodářských zvířat a kuřat (vdechování amoniaku z výkalů, absence výběhu)

ZÁVĚR  V potravinách (a tím také v krmivech) chybí mnohé látky. Pro udržení nebo upevnění zdraví je musíme dodávat formou přírodních doplňků výživy.  


5. Přirozená výživa je pouze syrová & Živé buňky potřebují živou potravu

Živé živému - Pak nám přijde logické, že živé buňky potřebují pro svou výživu živé potraviny (maso, ovoce, zelenina a rostliny jsou také z buněk).

Jsou z buněk - Svaly, kosti, kůže, orgány a tkáně živočichů vytvořila příroda z živých buněk. Ano, také náš pes nebo kočka je jen velké seskupení živých buněk (cca 70 bilionů)


             Živé buňky zvířete potřebují živou potravu

     Jedí, jak najdou - Všichni volně žijící živočichové jedí svou rostlinnou nebo masitou potravu tak jak ji najdou nebo uloví.

Jedí syrovou - Svou potravu jedí pouze syrovou, protože jejich trávení je na to od přírody nastavené.


Bioaktivní energie - Pouze syrová strava je nositelem bioaktivní energie, kterou organismus pro vitalitu potřebuje.

Známá struktura - Syrová strava obsahuje látky a živiny v přirozené struktuře dané potraviny, které trávení zná. Proto s nimi umí pracovat.

Smrt horkem - Nevratným ukončením života potraviny (jejich buněk) je ohřev nad 50 °C. Horko ničí především enzymy (katalyzátory látkové přeměny) a vitamíny.

ZÁVĚR Také náš pes nebo kočka je jen velké seskupení živých buněk, které potřebují živou (syrovou) potravu. Krmení horkem zničených krmiv jako např. extrudované granule nebo konzervy oslabuje zdraví s následkem nemoci.


6. Úlohy orgánů látkové výměny & Játra mají krom detoxikace další funkce

Pro výživu je organismus živočicha vybaven systémem látkové výměny, což zpravidla víme. Málo si však uvědomujeme, že každou přijatou látku (krmivo, doplněk výživy, lék) musí organismus procesem látkové výměny vstřebat, přeměnit (rozebrat na součástky), transportovat, a při nevyužití zase složit součástky v celek a vyloučit.


Hlavní orgány látkové výměny

     
Hlavní orgány látkové výměny:

Červený kruh a šipky představují krevní řečiště

Buňky z kterých se tělo skládá jsou příjemci výživy

Střeva - trávení potravy a předávání látek do krve

Krev - transport živin a vitálních látek k buňkám

Játra - detoxikace, přestavba živin, tvorba hormonů,
skladování nadbytku stavebních látek a také odpadů

Ledviny - filtrace krve a vylučování odpadů z těla

ZÁVĚR  Látkově přeměnit nepřírodní látky (mrtvá krmiva, umělé vitamíny) stojí více energie a času. Proto při výběru krmiv a doplňků výživy volíme čistě přírodní produkty. 
 

7. Zvýšený příjem nepřírodních látek & Přetížená játra omezují další funkce

 

A. Přestavba živin (viz obrázek)

následkem omezení látkové přestavby živin se část živin nestihne přestavět, což se projevuje jejich nedostatkem.

B. Tvorba hormonů (viz obrázek) 

následkem nedostatečné tvorby hormonů jsou například poruchy slinivky, štítné žlázy nebo reprodukce.

Játra mají více funkcí - Játra, která jsou hlavní orgán látkové výměny, mají více životně důležitých funkcí. Mezi hlavní patří Detoxikace (filtrace, čištění) krve před cestou k buňkám.

Omezují činnosti - Při zvýšeném příjmu nepřírodních látek (MRTVÁ KRMIVA, UMĚLÉ VITAMÍNY, ANTIBIOTIKA)
pak detoxikací přetížená játra z kapacitních důvodů omezují svoje další funkce. Těmi jsou především:

 

Detoxikací přetížená játra omezují své další životně důležité funkce

Zmenšuje se kapacita - Obrázek vpravo představuje zmenšující se kapacitu ostatních funkcí jater ve prospěch Detoxikace, která má prioritu (tělu hrozí otrava).

Musí být přestavěny - Barevné kapky pod játry představují, že přijaté látky musí být před další cestou k buňkám přestavěny (rozebrány na součástky).

Trvá to dlouhoPřestavba živin (syntéza) stojí čas a energii, které však játra při přetížení nemá (rozebrat umělé látky trvá mnohem déle než přírodní).
           Nedostatek živin - Méně kapek v pravém obrázku značí omezení přestavba živin živin s následky nedostatku.

Přetékání trychtýře - (na obrázku vpravo) zobrazuje příliš velký nápor nepřírodních látek, pro které už játra nemají volnou kapacitu ke zpracování.

Nouzové uložení - Tyto jedovaté látky jsou pak bez dalšího zpracování nouzově odkládány do organismu, kde vznikají černé skládky.

ZÁVĚR Játra mají kromě detoxikace další životně důležité funkce. Přetížení jater znamená omezení dalších činností s následkem zdravotních problémů.


8. Zlenivění a zanesení střev & Granule nemají strukturu ani vlákninu

Chybí vláknina - Termicky extrudované granule spečené z jemně namletých mouček už nemají strukturu potraviny ani vlákninu, která střevo čistí.


Natrávené krmivo - Střevo pak tuto jemnou kaši (konzistence jako kal) identifikuje jako již natrávenou potravu.

 


Živinám neprostupný hnilobný a kvasící nános z granulí

     

Zlenivění střeva - Natrávenou kaši nemá střevo potřebu trávit a jeho peristaltika (pohyby střevních klků) zleniví.

Střevo se nečistí - Krmivem ve zlenivělém střevu pak není dostatečně pohybováno, což je potřebné pro očistu střevních stěn.

Tvoří se nános - V záhybech střeva se z ulpěného krmiva časem vytvoří kvasící a lepivý Hnilobný nános

Méně živin - Nános ve střevě zmenšuje resorpční plochu střeva a tím omezuje vstřebávání živin.

 

ZÁVĚR Velmi jemné mletí mouček z kterých jsou extrudované granule spečené ničí strukturu potravin a vlákninu, která střevo čistí. Následkem je zlenivění a zanesení střev.


9. Množí se škodlivé bakterie & Plíživá smrt přichází ze střeva

Živná půda - Hnilobný nános ve střevě je živnou půdou pro Škodlivé bakterie a plísně, které se zde množí.

Ubírají živiny - Škodlivé bakterie a plísně vytlačují dobré bakterie a pro svoji výživu ubírají organismu živiny.

Otrava toxiny - Z vylučování odpadů škodlivých bakterií a plísní vznikají toxické látky, které krví pronikají do organismu a jsou dalším zdrojem otravy.

Oslabení imunity - Nánosem zanesené střevo, kde sídlí 80 % imunity, osídlují Škodlivé bakterie, což zhoršuje rovnováhu střevní mikroflóry (trávení)a oslabuje imunitu.

 


Množící se škodlivé bakterie vytlačují bakterie dobré

ZÁVĚR Hnilobný nános ve střevě je živnou půdou pro škodlivé bakterie a plísně >> následkem je otrava toxiny a oslabení imunity (hlavní příčina takzvaných alergií).

 


10. Kožní problémy jsou následek detoxikace kůží & Tělo je jako přetékající popelnice

Odpady se ukládají - Po překročení detoxikační kapacity jater jsou nezpracované odpadní látky a jedy nouzově ukládány do celého těla (orgány, svaly, kosti, tkáně). Také do kloubů (artróza), do mozku (chování) a také do očí (horší zrak).

Přetékající popelnice - Přetížený organismus je po překročení svých skladovacích kapacit v černých skládkách jako přetékající popelnice. Tělo je v ohrožení života hrozí mu otrava.

Otevře nouzové ventily - K odvrácení smrti otravou otevře tělo nouzové ventily a do detoxikace zapojí také jiné orgány (střevo, plíce, uši), ale především svůj největší vnější orgán, kterým je kůže.

Narušení práce - Protože k detoxikaci tyto orgány primárně určeny nejsou, narušuje to jejich vlastní práci (fyziologické funkce).

Kožní problémy - Narušení se projevuje u střeva průjmy, u plic kašlem, u uší nadprodukcí ušního mazu (zánět uší). U kůže pak kožní problémy (ekzémy, vyrážky, lupy, svědění).

 


Tělo je jako přetékající popelnice

ZÁVĚR Odpady se v těle nejprve ukládají a kromě obezity zhoršují funkce všech orgánů (také klouby, zrak i chování). Tělo je jako přetékající popelnice, což způsobuje potíže (zejména kožní problémy a zánět uší). 
 

11. Vliv výživy na zdraví z pohledu lékařů & Doporučují granule

 


Někteří lékaři doporučují mrtvou stravu

        Výživa nepovinná - Tématu výživa psů a koček je na veterinární univerzitě v průběhu pětiletého studia obvykle věnováno jen několik málo nepovinných hodin.

Učí je výrobci granulí - O výživě psů a koček přednáší budoucím lékařům zpravidla marketingový pracovník významného výrobce krmiv (lobby).

Doporučují granule - Někteří lékaři doporučují granule, protože „údajně“ obsahují vše co pes nebo kočka potřebuje (převzít sdělení je pohodlnější než se tématem sám zabývat).

Odrazují od přirozené stravy - Někteří lékaři jdou ještě dál a odrazují od přirozené syrové výživy (BARF), kterou jedí všichni ostatní volně žijící živočichové.

Nehledají příčinu - Není divu, když lékaři vybaveni informacemi o zdravé výživě od výrobců krmiv nehledají příčinu nemocí v nepřirozené výživě.

ZÁVĚR Většina zdravotních problémů je následkem nepřirozené výživy. Proto lékař, který doporučuje jinou než přirozenou stravu má malou šanci nám pomoci (ztráta času a peněz).


12. Terapie lékařů u alergií a kožních problémů & Živé buňky potřebují živou potravu

 

Nepřinášejí výsledky - Terapie lékařů u alergií a kožních problémů, které nejsou v souladu s přírodou (antibiotika) však obvykle nepřinášejí trvalé výsledky.


                          Potlačení příznaků neřeší problém

          Potlačování příznaků - Antibiotika (látky proti přírodě) ničí bakterie škodlivé, ale i ty dobré. Kortikoidy blokují činnost imunitního systému. Jiné léky potlačují bolest nebo příznaky nemocí.

Veterinární diety jsou zase jen za horka extrudované granule (nebo konzervy) pouze s odlišným složením. Na čas jen iritují špatné bakterie, než si na nové složky v dietě zvyknou.

Nový ventil - Po odeznění působení léků nebo diet se ale příznaky nemoci vracejí, nebo si tělo mezitím najde nový ventil k další nouzové detoxikaci.

Lékařem je příroda - Jediným kompetentním lékařem je pouze tělo samo (je součástí přírody), které neustále usiluje o udržení nebo nastolení zdraví.

Na léčení nemá čas - Organismus přehlcený nepřirozenou (mrtvou) výživou, jedovatou chemií a antibiotiky však na léčení nemá čas.

ZÁVĚR Potlačování příznaků nemocí, blokování imunity, tišení bolesti nebo veterinární diety jsou chytré marketingové nástroje moderní medicíny, které poskytují dočasnou iluzi uzdravení.

 


13. Pomoc při rozhodování & Návrat k přírodě nebo cesta k lékaři

Mnozí už víme, že lékaři se svými prostředky (antibiotika, kortikoidy, veterinární diety) stále častěji naráží na hranice svých možností. Proto si stále více uvědomujeme, že přispět k upevnění zdraví lze jen návratem k přírodním produktům (výživa, doplňky) bez chemie a bez umělých vitamínů.

Cílem tohoto článku je přispět k většímu spektru informací o možných příčinách nemocí a pomoci tak lidem při rozhodování, jak zdravotní potíže řešit. Můžete se opět vydat k lékaři, nebo se nad příčinami potíží zamyslet. Možná nadešel čas připomenout si starou lidovou moudrost „Lékař léčí, příroda uzdravuje“

ZÁVĚR Při zdravotních problémech stačí použít vlastní rozum a třeba si položit otázku, jaké možnosti při nemoci mají volně žijící zvířata (třeba jestli chodí k veterináři a nebo do lékárny). 

14. Jak uzdravit psa nebo kočku & Koncepční ověřený program

V tomto článku jsme se dozvěděli příčiny nemocí našich psů nebo našich koček. Náš osvědčený a léty ověřený koncepční program, který (s pomocí přírodních produktů) namísto potlačování příznaků zdravotních problémů odstraňuje příčiny nemoci vedoucí k uzdravení nabízí články Jak uzdravit svého psa anebo Jak uzdravit svoji kočku


Obl íbené