Ochrana osobních údajů

Registrací zákazník dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pouze pro potřeby BARON Ústí nad Labem s.r.o. a dále k tomu, že osobní údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že zákazník svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů dodatečně odvolá, jeho registrace bude ukončena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace a po dobu vymáhání případně vzniklých pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.