Dvířka pro psy, návod na montáž a praktické informace


Toto oddělení je prázdné.
Psi a kočky ve dvířkách pro psy a kočky      

Výhody dvířek pro psa


● Mezipokojové, nebo hlavní vchodové dveře našeho domova zůstanou ušetřeny podrápání.

● Při pozdějším návratu domů nás nepřekvapí mokrý koláč na koberci nebo nevoňavá hromádka.

● Promyšleným rozmístěním dvířek na zahradu, na terasu, do přízemí, do dalších místností nebo jinam, zvětšíme akční rádius našeho hlídacího psa a náš domov získá účinnější ochranu před vniknutím zloděje.

● Pořízením dvířek zkvalitníme život sobě a svému psímu partnerovi.

● Všichni získáme více svobody a pohodlí, což přispěje k zlepšení rodinných vztahů.
 Průvan, únik tepla, myši a komáři

Všechny modely dvířek pro psy od Barona mají magnetickou aretaci výkyvné klapky. Na spodku klapky je v profilu nacvaknuté železo a v rámu je magnet (některé modely to mají naopak), který klapku po jejím prohoupnutí (po průchodu psa) přitáhne vždy do svislé polohy (do pozice zavřeno). Tato magnetická aretace brání :

● Pootevření průvanem

● Napršení do předsíně

● Vstupu nepozvaných hostů (hmyz, myši, žáby)

● Úniku tepla a průniku zvuků či pachů

Poznámka: Pes každé velikosti tuto aretaci (odpor je malý) snadno čumáčkem nebo tlapkou překoná.
 


 

Těsnění různých modelů dvířek

 

 

Těsnění dvířek pro psy a kočky

  

Těsnění dvířek pro psy a kočky

   

Těsnění dvířek pro psy a kočky

Standardní a Luxusní dvířka mají klapku po stranách a dole utěsněnou pomocným závětrným U-rámem.

 

Flexibilní hliníková dvířka mají po stranách těsnící kartáčky a spodní škvíra se dá seřídit posunem klapky.

 

Jednoduchá dvířka přesně lícují s rámem a škvíra po stranách a dole je jen 0.4 milimetru.

 


 


Zamykání psích dvířek

Všechna dvířka od Barona lze také v případě potřeby (noc, víkend, dovolená) uzamknout (zneprůchodnit).

 

 

Zamykání dvířek pro psy a kočky

   

Zamykání dvířek pro psy a kočky

   

Zamykání dvířek pro psy a kočky

Standardní plastová dvířka se zablokují nasunutím neprůhledné plastové desky s pojistkou.

 

Flexibilní hliníková dvířka se zablokují nasunutím neprůhledné ocelové desky s pojistkou.

 

Luxusní a jednoduchá plastová dvířka mají zámek klapky pro čtyři polohy. Jedna z poloh je  zavřeno.


Poznámka: Zámek nebo blokovací desku začneme používat až když se náš pes naučil dvířky procházet. Po prvním uzamčení jsme nablízku, abychom našemu pejskovi mohli den zavřených dveří řádně vysvětlit.

 

 

 

 

 

 Montáž dvířek pro psa
 

 

Montáž dvířek pro psa    

Níže je ukázka z pasáže prospektu standardních dvířek: "Montážní návod dvířek". Modely luxusních a flexibilních hliníkových dvířek se montují principielně stejným způsobem. K montáži potřebujeme toto nářadí:

● Listová elektrická pilka   ● Křížový šroubovák

● Elektrická vrtačka   ● Tužka  ● Pravítko a měřidlo

 

 

Změříme vzdálenost hrudníku nebo bříška od země

  

Připevníme šablonu, do výšky (X) a vyvrtáme díry pro vsazení pilky.

  

Listovou pilkou vyřežeme montážní otvor pro rám dvířek

1) Změříme vzdálenost hrudníku nebo bříška od země (X).

 

2) Připevníme šablonu, do výšky (X) a vyvrtáme díry pro vsazení pilky.

 

3) Listovou pilkou vyřežeme montážní otvor pro rám dvířek.

Brusným (smirkovým) papírem začistíme hrany a otřepy řezu.

 

Po označení skrze rám dvířek vyvrtáme otvory pro šrouby.

 

Na vyříznutý otvor k sobě oba přiložené rámy sešroubujeme.

4) Brusným (smirkovým) papírem začistíme hrany a otřepy řezu.

 

5) Po označení skrze rám dvířek vyvrtáme otvory pro šrouby.

 

6) Rámy k sobě přes otvor sešroubujeme šrouby. 

 

 

 

Jsou-li naše dveře (stěna) duté, vložíme dovnitř zhotovené dřevěné špalíky    

Dutá stěna dveří?

Jsou-li naše dveře (stěna) duté, vložíme dovnitř zhotovené dřevěné špalíky a proti propadnutí dovnitř je zajistíme šroubky nebo přilepením.

Tím začistíme řez a současně umožníme stažení rámů dvířek sešroubováním při montáži k sobě bez deformace (bez prohnutí).Kam dvířka umístit?

 

Pes prochází dvířky pro psy    

Myslet předem. Ideální je, když na dvířka pro svého psa myslíme před pořízením nových dveří, oken, před rekonstrukcí bytu a nebo před stavbou nového domu (ušetříme čas a peníze).

Dveře jednodušší. Nejjednodušší je montáž do dveří venkovních (hlavní, terasa, zahrada) či do dveří vnitřních (na toaletu, do druhého pokoje, do předsíně, do garáže apod.), protože ty mají tloušťku 3 až 5 centimetrů, k čemuž je konstrukce dvířek a stabilita jejich upevnění včetně přiložených šroubků nejvhodnější. Dveře lze také snadno vyjmout z pantů a odvést do dílny, kde naše nová psí dvířka zabudují. 

Né na zem. Psi dvířky neprocházejí ale prolézají - prostrčí nejprve hlavu, přední nohy, trup a nakonec nohy zadní. Proto se spodní hrana dvířek montuje do výšky bříška / hrudníku (co je blíže k zemi) a nikoliv na zem.


1) Umístění dvířek do dveří
 

 

Zdobené dveře

   

Hladké dveře (obrázek vpravo)

V zásadě nejjednodušší je montáž do hladkých venkovních či vnitřních dveří.

Zdobené dveře (obrázek vlevo)

Máme-li kazetové, vitrážové, hluboko prosklené nebo jinak zdobené a profilované dveře, pak provedeme kontrolní měření, abychom viděli, kam až by (předvybraná) dvířka pro psa na našich dveřích zasahovala. Nejprve změříme u psa vzdálenost hrudníku (bříška) k podlaze (v montážním návodu rozměr X) a označíme tuto výšku na dveřích. Z popisky předvybraných dvířek, přeneseme "Vnější rozměry rámů dvířek" (kam až zasahují) a zkontrolujeme, zda-li rámy dvířek nebudou zasahovat do profilů kazet nebo do skleněné výplně našich stávajících dveří. Pakliže ano, konzultujeme s dodavatelem dveří.

   

Hladké dveře


2) Umístění dvířek do zdi

Při umístění dvířek do zděné stěny je potřeba po probourání vyřešit stavební začištění průchodu mezi oběma rámy dvířek. Rámcové máme dvě varianty k provedení stavební připravenosti:

 

Vybouráme tunel až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka.

a) Tunel do zdi

Vybouráme zeď až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka. Rámy dvířek přišroubujeme na vstupy zhotoveného tunelu. Kočce můžeme vložit do probourané zdi mezi rámy dvířek plastovou trubku (obrázek vlevo). Kočka se umí plazit.

Psovi vybouráme tunel až k podlaze (obrázek vpravo). Pes raději prochází. (nerad se plazí).

Vybouráme tunel až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka a až na zem.

 

Výklenek ve zdi

b) Výklenek ve zdi

Ve zdi zhotovíme výklenek, čímž zeď v plánovaném místě ztenčíme na výšku cihly, nebo použijeme ke stavební přípravě montážního výřezu sádrokarton.

Pro dvířka standardní a flexibilní, aby šla z místnosti nasunovat blokovací deska (zasouvá se zezhora do drážek ve vnitřním rámu dvířek) uděláme výklenek zvenku.

U dvířek jednoduchých a luxusních můžeme zúžení zdi výklenkem udělat zevnitř nebo zvenku, protože tato dvířka se zamykají zámkem.


Poznámky k montáži dvířek do zdi

K obrázkům: křížově šrafované útvary demonstrují rámy dvířek a vpravo šikmo šrafované útvary presentují zeď (stěnu).

Delší šrouby.  Pro umístění dvířek do zdi si opatříme delší šrouby. Pro všechna dvířka od Barona se používají běžné matky a šrouby s metrickým závitem M 4, nebo šrouby samořezné tloušťky 4 milimetry, které jsou v ČR běžně ke koupi.

Svorníky.  Je-li rozestup rámů dvířek (síla zdi) větší než 10 centimetrů můžeme namísto šroubů použít svorníky nebo závitové tyče.

Závity zevnitř.  Pouze standardní dvířka mají v obou rámech průchozí otvory a je proto libovolné, zda-li šroubky nastrčíme do otvorů zvenku nebo zevnitř. Dvířka flexibilní (hliníková), luxusní a jednoduchá (plastová) mají jen ve vnitřním rámu průchozí otvory pro nastrčení šroubů z místnosti. Jejich venkovní (vnější) rámy mají závity zevnitř a díry nejsou průchozí! Venkovní rámy těchto modelů dvířek je proto správné připevnit ke zdi přišroubováním zevnitř. (alternativně lze rámeček provrtat skrz a šrouby umístit zvenku)


Umístění dvířek do skla

 

Do jednoskla ANO

Do našeho stávajícího jednoduchého skla (jedna vrstva) umějí některé dobré sklenářské dílny vyříznout kruh nebo obdélník dodatečně. Sklo, dveře nebo okno pro vyříznutí otvoru dopravíme po dohodě do sklenářské dílny, protože jen v dílně mají k vyvrtání otvoru potřebné nástroje a přípravky.

Do dvojskla NE

Do našeho stávajícího dvojitého skla (máme již doma) nelze po vyrobení dodatečně řezat, protože otvory se řežou do jednotlivých skel před jejich slepením na kovový obvodový rámeček.

Dvojsklo s otvorem pro naše psí dvířka se tedy musí vyrobit nové a poté se vsadí do rámu našich dveří nebo do našeho okna. Ideální je, když na dvířka pro psa myslíme před pořízením nových dveří (oken).

Velká psí dvířka do skla?

Montáž větších dvířek z oddělení Dvířka pro psy do 45 kg a nebo Dvířka pro psy do 90 kg do standardního skla nedoporučujeme. Možná rizika s provozováním větších dvířek obzvláště ve velkoplošných sklech a s temperamentním psem prosím určitě předem konzultujeme se svým dodavatelem dveří, oken, s projektantem nebo se stavitelem domu.

Pravdou je, že k mání jsou dnes skla silnější (například 6 mm místo 4 mm), s pevnostní (bezpečnostní) folií, a nebo skla lepená s mezifolií (jako přední sklo auta), která se prodávají pod označením "skla bezpečnostní". Tato skla jsou mnohem pevnější. Čili - nic není nemožné, ale svůj záměr mít dvířka pro svého velkého psa zabudovaná ve skle určitě předem konzultujeme s dodavatelem.Kdo dvířka zabuduje?

Spíš odborník.  Podle materiálu, do kterého se budou dvířka umisťovat (kov, dřevo, dřevotřískové dvoupláště, sádrokarton, zdivo) a podle našich řemeslnických dovedností, se rozhodneme, kdo bude dílo provádět (Baron doporučuje odborníka z praxe).

Koupit předem. Ať již padne volba na nás, nebo na někoho jiného, tak vybraná dvířka ještě před započetím práce vložíme do rukou budoucímu zhotoviteli. Důvodem je zkušenost, že sebelepší obrázky, povídání či výkresy nenahradí živé osahání a podumání nad rozbalenými dvířky.

Rovnou do dílny.  Nemáme-li již potřebu dvířka prohlížet a ani kontrolovat správnost velikostní volby, nasměrujeme objednávku dvířek od Barona rovnou do dílny, kde budou připraveni je převzít.
 Průhlednost klapky.

 

 

Flexibilní (hliníkové) modely dvířek mají klapky jen částečně průhledné.    

Flexibilní (hliníkové) modely dvířek (obrázek vlevo) mají klapky jen částečně průhledné. V prostoru za dvířky (např. v předsíni) tak získáme více světla, ale sousedi zas nemají až tak dobrý přehled o počtu, urovnání a stavu našich bot.

Částečná průhlednost nám a našemu čtyřnohému spolubydlícímu umožní alespoň rámcovou orientaci o dění na druhé straně.

Ostatní plastové modely dvířek (obrázek vpravo) mají klapky čiré (zcela transparentní).

Poznámka: našim a psům je jedno jakou má průhlednost jejich klapka ve dvířkách. Volba tedy leží na nás.

 

Ostatní plastové modely dvířek mají klapky čiréDvoubarevná dvířka

Zevnitř bílá a zvenku dvířka hnědá, zvenku šedá a zevnitř třeba hnědá je občas poptávané téma. Nic není nemožné, ale dvířka v jednom balení mají vždy oba rámy stejné barvy. Jediným řešením pro zákazníka je tedy případně koupit dvířka dvou barev a rámy si zkombinovat (týká se jen plastových modelů, protože hliníková dvířka se dělají jen v jedné barvě).Zvuková a tepelná izolace

Podle modelu a velikosti jsou plastové klapky dvířek od Barona silné 3 až 6 milimetrů. Utěsněny proti průvanu jsou klapky v rámech buď závětrnými pomocnými U-rámy, těsnícími kartáčky a nebo mají jen malou škvíru mezi klapkou a rámem (dle modelu). 

Klapky dvířek sice mají větší propustnost zvuku a tepla než dveře nebo zdivo, ale protože dvířka tvoří jen malé procento plochy v místnosti, je zvýšení zvuková a tepelná izolace po zamontování dvířek v rámci zvukotěsnosti celé místnosti (prostoru) malé (je prakticky zanedbatelné).
 Kterou velikost dvířek pro našeho psa vybrat?

 

Pes prochází dvířky pro psy    

Na zem ne!

Při výběru velikosti našich nových dvířek máme prosím neustále na mysli, že dvířka pro psa se nemontují spodní hranou na zem, ale že spodní okraj dvířek umisťujeme do výšky psího hrudníku nebo bříška (v montážním návodu rozměr X).

Pes dvířky prolézá!

Pes dvířky prolézá >> Nejprve dvířky prostrčí hlavu, pak přední nohy, trup a nakonec nohy zadní. Toto je často přehlédnuto, a proto se při výběru správné velikosti dvířek často chybuje!Psa změříme

 

Změříme tedy šířku zad

 

Měření psa

Pro správnou a bezpečnou volbu velikosti dvířek pro svého psa (nakupujeme na dálku) je limitující šířka a výška hrudníku nebo bříška (záleží co je objemnější).

Změříme tedy u svého psa výšku hrudníku (obrázek vpravo) + šířku hrudníku (obrázek vlevo) a pro pohodlné procházení přičteme k naměřeným rozměrům ještě + 7%.

Porovnáme

Získané míry pak porovnáme s údaji "Rozměry průchozího otvoru" v popisce předvybraných dvířek.

 

Změříme tedy výšku hrudníku


Zhotovíme maketu dvířek

 

Vezmeme kus kartonu z krabice a zhotovíme maketu.   

Jsou-li získané míry na rozměrové hranici s předvybranými dvířky a nebo chceme-li mít úplnou jistotu výběru té správné velikosti dvířek uděláme si maketu.

Vezmeme kus kartonu z krabice (obrázek vlevo) nebo pár latěk (obrázek vpravo) a zhotovíme si dle rozměrů průchozího otvoru předvybraných dvířek maketu.

Psa pak necháme maketou projít, nebo mu maketu navlékneme (jako chomout) a provedeme test správné velikosti dvířek.

    

Vezmeme pár latěk a zhotovíme maketu.


 

Malý i velký pes

 

Máme - li doma menšího a velkého psa, kterým chceme umožnit dvířka společně užívat, je u dvířek zabudovaných do stěny (né do dveří) možnost pořídit jedna dvířka společná.

Velikost dvířek zvolíme pro psa většího a menšímu psovi pak uděláme před a za dvířka schůdek, aby také mohl dvířky procházet.

Menší pes překoná tlapkou nebo čumáčkem magnetickou aretaci i dvířek větších.

Druhou a zpravidla pro dva psy pohodlnější variantou je pořídit dvířka dvoje. Jedna menší dvířka pro psa malého a jedna větší dvířka pro psa velkého.

     Psi a kočky ve dvířkách pro psy a kočky

 

 

 

Nácvik procházení psa dvířky   

Nácvik procházení

Doba nácviku.

Většina psů pochopí hned první den, že dvířka jsou jejich cesta k pohodě, s dvířky se rychle seznámí a naučí se jimi procházet.

Opatrnějším psům necháme dvířka první dny v době nácviku procházení otevřená (klapku přivážeme nebo podepřeme)

Při nácviku procházení však pečlivě dbáme, aby otevřená klapka nespadla a nezpůsobila psovi tím úlek, který by dobu nácviku prodloužil.

Odměna

K procházení lákáme psa pamlskem, dáme papání za otevřená dvířka a nebo skrze dvířka vyzveme k oblíbené hře, k pomazlení a nebo k prima procházce. (kdo má co raději).

Nový domov

Nainstalujeme-li dvířka do nového domova, seznámíme našeho psa po přestěhování nejprve s prostorem venku za dvířky, abychom se ujistili, že po prvním výletě trefí domů. 


Autor článku: Jaroslav Langer. www.baron.cz  ●  Zveřejněno: 8.7.2001 ●  Korektura: 30.11.2007