Afirmace pro Cítit se Lépe

Afirmace představují životní moudrosti, kterými se v Přírodní Lékárně Baron řídíme. Jsou nám inspirací jak se k Sobě a ostatním Lidem máme chovat >> Čím se máme řídit pro Cítit se Lépe. Afirmace lidem umožňují hledat (a objevit) Životní poslání, což dává Energii pro Tvorbu, Zábavu i Odpočinek v Radosti a Lásce. Afirmace v tištěné podobě dostávají zákazníci Barona na zadní straně zbožové faktury. Náměty pro Afirmace čerpáme také z knih Jak pozitivně myslet