Příčiny nemocí koček

Nemoc kočky je projev přetížení a nedostatku. Příčinou je Nezdravá výživa a Umělé vitamíny.

Vítejte v článku přírodní lékárny „Příčiny nemocí koček“. Z pohledu přirozeného zdraví definujeme nemoc jako projev oslabené imunity z přetížení organismu nezdravou výživou. Hlavní příčinou nemocí koček jsou za horka extrudované granule, konzervy a kapsičky s umělými vitamíny, které ve střevě tvoří nános kyselých odpadů. Tento hnijící nános, který je živnou půdou pro Špatné bakterie a Plísně prostupuje do těla. Toxicita těchto kyselých odpadů poškozuje funkce organismu s následkem nemoci.

 

Přejeme získání přínosných informací vedoucích k upevnění zdraví Vaší kočky.

 

Obsah článku

 1. Příčiny civilizačních nemocí
 2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny
 3. Zákon minima pro zaopatření organismu
 4. Přidávat ke krmivu doplňky výživy?
 5. Přirozená výživa je pouze syrová
 6. Úlohy orgánů látkové výměny
 7. Zvýšený příjem nepřírodních látek
 8. Zlenivění a zanesení střev
 9. Množí se škodlivé bakterie
 10. Kožní problémy jsou následek detoxikace
 11. Pomoc při rozhodování
 12. Pomohl Vám článek

 

 

1. Příčiny civilizačních nemocí & Co organismus přetěžuje a otravuje

Tyto faktory jsou z ověřené dlouholeté praxe týmu přírodní lékárny hlavními příčinami přetěžování orgánů látkové výměny s následky pozvolné otravy organismu, které se projevují zdravotními problémy, nemocí a zkrácením života koček:

 • Nepřirozená výživa >> horkem extrudovaná krmiva (mrtvá strava).
 • Nepřirozená výživa >> konzervy >> vařeny při 138°C (mrtvá strava).
 • Umělé vitamíny v krmivech přidávají se po zničení přírodních.
 • Éčka v krmivech konzervační látky, ochucovadla, vůně, barviva.
 • Antibiotika, kortikoidy rychlé potlačení příznaků, blokace imunity.
 • Chemické odčervování nervové jedy naruší i střevní mikroflóru.
 • Jedovatá antiparazitika nervové jedy a chemické preparáty.
 • Očkovací látky nepřírodní látky (diskutabilní prevence zdraví).

 

ZÁVĚR >> Umělé látky organismus nezná. Jsou to jedy, které způsobují pozvolnou otravu. Pro zachování nebo obnovu zdraví se vyvarujeme konzumaci umělých látek a za horka extrudovaných granulí (mrtvá strava).

 

2. Jak poznáme nezdravé umělé vitamíny & Jsou vyčísleny a mají měrné jednotky

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-umele-vitaminy-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Umělé vitamíny poznáme podle měrných jednotek.

 

Přírodní zničeny

Vysokou teplotou (120 až 200 °C) při výrobě extrudovaných granulí a konzerv jsou zničeny enzymy a vitamíny (ničí se již při 42 °C). Degradována je bioaktivita (životní energie). Výsledkem ohřevu jsou mrtvá krmiva.

Levné a konzervují

Umělé vitamíny se dávají do krmiv především pro konzervaci (aby dlouho vydrželo). Navíc jsou oproti přírodním levné.

Přidávají umělé

Aby výrobce mohl podle zákona o krmivech granule a konzervy deklarovat jako kompletní krmivo, tak do nich (po zničení přírodních) přidává vitamíny a ostatní látky umělé.

Umělé zatěžují

Umělé vitamíny a ostatní umělé látky zatěžují játra, která je musí látkově přeměnit na částečně využitelnou formu.

Jak je poznáme?

Nezdravé umělé látky poznáme podle měrných jednotek (mg, IE, G, µg, mcg, m.j. apod.), v kterých je jejich přidané množství udáváno.

Přírodu nenahradí

Umělé vitamíny organismus nezná (vyrobil je člověk). Proto jsou využitelné jen v omezené míře (přírodu nelze nahradit).

 

ZÁVĚR >> Umělé vitamíny a jiné syntetické látky organismus zatěžují. Pro zachování nebo obnovu zdraví kočky volíme pouze přirozenou výživu a přírodní doplňky výživy bez přidaných umělých vitamínů.

 

3. Zákon minima pro zaopatření organismu & Nedostatek snižuje výkon

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-zakon-minima-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Nedostatek jedné látky snižuje výkon.

 

Látkové potřeby

Nádoba z prken představuje látkové potřeby organismu živočicha (nebo rostliny), které získává výživou.

Výkonnost

Výška hladiny vody = výkonnost organismu. Tím rozumíme schopnost bezchybného růstu, obranyschopnost a vývoj.

Druhy látek

Různě barevná prkna nádoby znázorňují jednotlivé látky, které organismus ke svému fungování potřebuje.

Množstevní potřeby

Rozdílné šíře prken prezentují množstevní potřeby jednotlivých látek.

Nedostatek jedné

Nejkratší červené prkno vpředu (tudy uniká voda) představuje nedostatek jedné látky, což určuje výšku hladiny.

Nadbytek jedné

Nejdelší modré prkno vzadu znázorňuje nadbytek jedné látky. To však hladinu v nádobě nezvýší.

Včas všechny

Hladina výkonnosti organismu je závislá na včasných dodávkách všech látek v potřebném množství. Jen tak lze rozvinout genetické dispozice, udržet nebo obnovit zdraví.

ZÁVĚR >> Pro kompletní zaopatření organismu (pro udržení či obnovu zdraví) dbáme při volbě krmiva a doplňků výživy o co nejširší spektrum výhradně přírodních látek.

 

4. V potravinách a krmivech chybějí živiny & Dodáváme je formou doplňků výživy

Tlak na ceny potravin a krmiv, spolu se snahou zemědělců o efektivitu, vedou k úsporám. Šetří se především na péči o půdu a na krmivech pro hospodářská zvířata. V potravinách (ovoce, zelenina, obilniny, maso, mléko, vejce) tak varovně stoupá nedostatek pro organismus nepostradatelných látek (vitamíny, minerály, stopové prvky).

 

 

Přirozená výživa krávy je dnes téměř minulostí.

 

Hlavní příčiny chybějících látek:

 • Chemizace půdy a rostlin >> hnojení, postřiky.
 • Genová manipulace rostlin >> pro větší výnosy.
 • Intenzivní vytěžování půdy >> jen se bere a nic nevrací.
 • Orání a holá půda >> živiny pak bere déšť a vítr.
 • Nepřirozená výživa hospodářských zvířat >> krmiva s umělými vitamíny, antibiotika, růstové hormony.
 • Nezdravé ustájení hospodářských zvířat a kuřat >> vdechování amoniaku z výkalů, absence výběhu.

 

ZÁVĚR >> V potravinách, a tím také v krmivech pro kočky chybí mnohé látky. Pro udržení nebo upevnění zdraví je musíme dodávat formou přírodních doplňků výživy z dosud nezdevastovaných zdrojů.

 

5. Přirozená výživa je pouze syrová & Živé buňky potřebují živou potravu

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-je-z-bunek-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Živé buňky zvířete potřebují živou potravu.

 

Živé živému

Pak nám přijde logické, že živé buňky potřebují pro svou výživu živé potraviny >> maso, ovoce, zelenina a rostliny jsou také z buněk.

Jsou z buněk

Svaly, kosti, kůže, orgány a tkáně živočichů vytvořila příroda z živých buněk. Ano, také naše kočka je jen velké seskupení živých buněk.

Jedí, jak najdou

Všichni volně žijící živočichové jedí svou rostlinnou nebo masitou potravu tak jak ji najdou nebo uloví.

Jedí syrovou

Svou potravu jedí pouze syrovou. Zvířata nevaří, nepečou ani nesmaží. Proto nejsou nemocná.

Bioaktivní energie

Pouze syrová strava je nositelem bioaktivní energie, kterou organismus pro vitalitu potřebuje.

Známá struktura

Syrová strava obsahuje látky a živiny v přirozené struktuře dané potraviny, které trávení zná. Proto s nimi umí pracovat.

Smrt horkem

Nevratným ukončením života potraviny (jejich buněk) je ohřev nad 42 °C. Horko ničí především vitamíny a enzymy (katalyzátory látkové přeměny).

 

ZÁVĚR >> Také naše kočka je jen velké seskupení živých buněk, které potřebují živou (syrovou) potravu. Krmení horkem zničených krmiv jako např. extrudované granule nebo konzervy oslabuje zdraví s následkem nemoci.

 

6. Úlohy orgánů látkové výměny & Játra mají krom detoxikace další funkce

Pro výživu je organismus živočicha vybaven systémem látkové výměny, což zpravidla víme. Málo si však uvědomujeme, že každou přijatou látku (krmivo, doplněk výživy, lék) musí organismus procesem látkové výměny vstřebat, přeměnit (rozebrat na součástky), transportovat, a při nevyužití zase složit součástky v celek a vyloučit.

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-latkova-vymena-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

 

Hlavní orgány látkové výměny

 • Červený kruh a šipky představují krevní řečiště.
 • Buňky z kterých se tělo skládá jsou příjemci výživy.
 • Střeva – trávení potravy a předávání látek do krve.
 • Krev – transport živin a vitálních látek k buňkám.
 • Játra – detoxikace, přestavba živin, tvorba hormonů, skladování zásob a také odpadů.
 • Ledviny – filtrace krve a vylučování odpadů z těla.

 

ZÁVĚR >> Látkově přeměnit nepřírodní látky (mrtvá krmiva, umělé vitamíny) stojí více energie a času. Proto při výběru krmiv a doplňků výživy volíme čistě přírodní produkty.

 

7. Zvýšený příjem nepřírodních látek & Přetížená játra omezují další funkce

Játra jsou významným orgánem látkové výměny, který má více životně důležitých funkcí. Mezi hlavní patří detoxikace, přestavba živin a tvorba hormonů.

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-pretizeni-jater-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Detoxikací přetížená játra omezují své další životně důležité funkce.

 

Přednost má detoxikace

Při zvýšeném příjmu nepřírodních látek (MRTVÁ KRMIVA, UMĚLÉ VITAMÍNY, ANTIBIOTIKA) pak játra zmenšují kapacitu ostatních funkcí ve prospěch detoxikace (hrozí otrava).

Omezí se ostatní funkce

Následkem je omezení látkové přestavby živin, což se projevuje jejich nedostatkem a nedostatečnou tvorbou hormonů, to vede k poruchám slinivky, štítné žlázy nebo reprodukce.

Musí být přestavěny

Barevné kapky pod játry představují, že přijaté látky musí být před další cestou k buňkám přestavěny (rozebrány na součástky).

Trvá to dlouho

Přestavba živin (syntéza) stojí čas a energii, které však játra při přetížení nemají (rozebrat umělé látky trvá mnohem déle než přírodní).

Nedostatek živin

Méně kapek v pravém obrázku značí omezení přestavby živin s následky nedostatku.

Přetékání trychtýře

Pravá část obrázku zobrazuje příliš velký nápor nepřírodních látek, pro které už játra nemají kapacitu. Dochází k přetékání.

Nouzové uložení

Tyto jedovaté látky jsou pak bez dalšího zpracování nouzově odkládány do organismu, kde vznikají (tak zvané) černé skládky.

 

ZÁVĚR >> Játra mají kromě detoxikace další životně důležité funkce. Přetížení jater znamená omezení dalších činností s následkem zdravotních problémů.

 

8. Zlenivění a zanesení střev & Granule nemají strukturu ani vlákninu

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-zanesene-strevo-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Živinám neprostupný hnilobný a kvasící nános z extrudovaných granulí.

 

Chybí vláknina

Horkem extrudované granule spečené z jemně namletých mouček stejně tak jako konzervy a kapsičky (uvařené při vysoké teplotě) už nemají strukturu potraviny ani vlákninu, která střevo čistí.

Natrávené krmivo

Střevo pak tuto jemnou kaši (konzistence jako kal) identifikuje jako již natrávenou potravu.

Zlenivění střeva

Natrávenou kaši nemá střevo potřebu trávit a jeho peristaltika (pohyby střevních klků) zleniví.

Střevo se nečistí

Krmivem ve zlenivělém střevu pak není dostatečně pohybováno, což je potřebné pro očistu střev.

Tvoří se nános

V záhybech střeva se z ulpěného krmiva časem vytvoří kvasící a lepivý Hnilobný nános.

Méně živin

Nános ve střevě zmenšuje resorpční plochu střeva a tím omezuje vstřebávání živin.

 

ZÁVĚR >> Velmi jemné mletí mouček z kterých jsou extrudované granule spečené a vysoké teploty při vaření konzerv a kapsiček, ničí strukturu potravin a vlákninu, která střevo čistí. Následkem je zlenivění a zanesení střev.

 

9. Množí se škodlivé bakterie & Plíživá smrt přichází ze střeva

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-skodlive-bakterie-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Množící se škodlivé bakterie vytlačují bakterie dobré.

 

Živná půda

Hnilobný nános ve střevě je živnou půdou pro Škodlivé bakterie a plísně, které se zde množí.

Ubírají živiny

Škodlivé bakterie a plísně vytlačují dobré bakterie a pro svoji výživu ubírají organismu živiny.

Otrava toxiny

Z vylučování odpadů škodlivých bakterií a plísní vznikají toxické látky, které pronikají do organismu a jsou dalším zdrojem otravy.

Oslabení imunity

Nánosem zanesené střevo, kde sídlí 80 % imunity významně brzdí prostup živin, což zhoršuje trávení a oslabuje imunitu.

 

ZÁVĚR >> Množení škodlivých bakterií představuje pro organismus plíživou smrt >> následkem je otrava toxiny a oslabení imunity (hlavní příčina takzvaných alergií).

 

10. Kožní problémy jsou následek detoxikace kůží & Tělo je jako přetékající popelnice

 

clanek-priciny-nemoci-kocek-pretekajici-popelnice-prirodni-lekarna-pro-psy-a-kocky-baron kopie

Tělo je jako přetékající popelnice.

 

Odpady se ukládají

Po překročení detoxikační kapacity jater jsou nezpracované odpadní látky a jedy nouzově ukládány do celého těla (orgány, svaly, kosti, tkáně). Také do kloubů (artróza), do mozku (chování) a také do očí (horší zrak).

Přetékající popelnice

Přetížený organismus je po překročení svých skladovacích kapacit v černých skládkách jako přetékající popelnice. Tělo je v ohrožení života hrozí mu otrava.

Otevře nouzové ventily

K odvrácení smrti otravou otevře tělo nouzové ventily a do detoxikace zapojí také jiné orgány (střevo, plíce, uši), ale především svůj největší vnější orgán, kterým je kůže.

Narušení práce

Protože k detoxikaci tyto orgány primárně určeny nejsou, narušuje to jejich vlastní práci (fyziologické funkce).

Kožní problémy

Narušení se projevuje u střeva průjmy, u plic kašlem, u uší nadprodukcí ušního mazu (zánět uší). U kůže pak kožní problémy (ekzémy, vyrážky, lupy, svědění).

 

ZÁVĚR >> Odpady se v těle nejprve ukládají a kromě obezity zhoršují funkce všech orgánů (také klouby, zrak i chování). Tělo je jako přetékající popelnice, což způsobuje potíže (zejména kožní problémy a zánět uší).

 

11. Pomoc při rozhodování & Návrat k přírodě je cesta správným směrem

Mnozí už víme, že antibiotika, kortikoidy nebo veterinární diety stále častěji naráží na hranice svých možností. Proto si uvědomujeme, že přispět k upevnění zdraví lze jen pouze návratem k přírodním produktům (výživa, doplňky) bez chemie a bez umělých vitamínů.

 

Rozhodování >> návrat k přírodě nebo cesta k lékaři?

 

ZÁVĚR >> Cílem tohoto článku je přispět k pochopení příčin nemocí a pomoci tak lidem při rozhodování, jak zdravotní potíže své kočky řešit. Možná nadešel čas připomenout si starou lidovou moudrost „Lékař léčí, příroda uzdravuje“.

 

12. Pomohl Vám článek & Chcete nás podpořit?

Pokud jsme informacemi v tomto článku přispěli k nastartování změn vedoucích k upevnění zdraví Vaší kočky, pak se splnil záměr našeho poslání, kterým je šíření informací o přirozeném zdraví koček. Chcete-li naše aktivity podpořit, řekněte o článku lidem, kteří řeší zdravotní problém své kočky (sdílejte). Zde je adresa článku: https://www.baron.cz/clanky-o-zdravi-kocek/priciny-nemoci-kocek/, kterou můžete svým známým poslat.

 

Dopřejte sobě a své kočce doplněk stravy z fermentovaného ovoce a zažijte prasílu přírody.

 

Autor článku: Jaroslav Langer – Zakladatel přírodní lékárny Baron.cz. Zveřejněno: 23.1.2020.