Dvířka pro kočky

Vítejte na stránce Barona „Dvířka pro kočky“. Dvířka lze umístit do dveří a stěn jakéhokoliv materiálu, dále můžou být například nainstalovány ve dveřích na zahradu či terasu, přízemí a dalších místností, kde dovolíte své kočce svobodně se pohybovat. Vyberte si ze široké nabídky kvalitních plastových a hliníkových dvířek pro kočky a předejděte nepříjemnému podrápání dveří a nešťastnému mňoukání. Pro dotazy jsme Vám rádi k dispozici na stránce >> Kontakty & Poradna.

Než si dvířka pořídíme

Hliníková, nebo plastová? – Hliníková dvířka mají po stranách těsnící kartáčky a spodní mezera se dá seřídit posunem klapky. Plastová dvířka mají klapku po stranách a dole utěsněnou pomocným závětrným U-rámem.

Únik tepla, myši, hmyz? – Všechny modely dvířek mají magnetickou aretaci výkyvné klapky. Na spodu klapky je v profilu umístěné železo a v rámu je magnet (některé modely to mají naopak), který klapku po průchodu kočky přitáhne vždy do svislé polohy (do pozice zavřeno). Tato magnetická aretace brání:
 

 • Samostatnému pootevření průvanem.
   
 • Nechtěnému napršení do předsíně.
   
 • Vstupu nezvaných hostů (hmyz, myši, žáby).
   
 • Úniku tepla a průniku zvuků či pachů


Kočka každé velikosti tuto aretaci (odpor je malý) snadno čumákem nebo tlapkou překoná.

Těsnění různých modelů dvířek pro kočky

Těsnění dvířek pro psy a kočky

  

Těsnění dvířek pro psy a kočky

   

Těsnění dvířek pro psy a kočky

Plastová dvířka mají klapku po stranách a dole utěsněnou pomocným závětrným U-rámem.

 

Hliníková dvířka mají po stranách těsnící kartáčky a spodní mezera se dá seřídit posunem klapky.

 

Jednoduchá dvířka přesně lícují s rámem a škvíra po stranách a dole je jen 0,4 milimetru.

 

Zamykání kočičích dvířek

Všechna dvířka od Barona lze také v případě potřeby (noc, víkend, dovolená) uzamknout (zneprůchodnit).

Zamykání dvířek pro psy a kočky

   

Zamykání dvířek pro psy a kočky

   

Zamykání dvířek pro psy a kočky

Plastová dvířka se zablokují nasunutím neprůhledné plastové desky s pojistkou.

 

Hliníková dvířka se zablokují nasunutím neprůhledné ocelové desky s pojistkou.

 

Malá plastová dvířka mají zámek klapky pro čtyři polohy. Jedna z poloh je  zavřeno.


Zámek nebo blokovací desku začneme používat až když se naše kočka naučí dvířky procházet. Po prvním uzamčení jsme nablízku, abychom kočce mohli den zavřených dveří řádně vysvětlit.

Kam dvířka pro kočky umístit?

Myslet předem – Ideální je, když na dvířka pro svou kočku myslíme před pořízením nových dveří, oken, před rekonstrukcí bytu a nebo před stavbou nového domu (ušetříme čas a peníze).

Dveře jednodušší – Nejjednodušší je montáž do venkovních dveří (hlavní, terasa, zahrada) či do dveří vnitřních (na toaletu, do druhého pokoje, do předsíně, do garáže apod.), protože mají tloušťku 3 až 5 cm, k čemuž je konstrukce dvířek a stabilita jejich upevnění včetně přiložených šroubků nejvhodnější. Dveře lze také snadno vyjmout z pantů a odvést do dílny, kde naše nová kočičí dvířka zabudují. 

Ne na zem – Kočky dvířky neprocházejí ale prolézají - prostrčí nejprve hlavu, přední nohy, trup a nakonec nohy zadní. Proto se spodní hrana dvířek montuje do výšky bříška / hrudníku (co je blíže k zemi) a nikoliv na zem.

Montáž dvířek pro kočku

Montáž dvířek pro psa    

Níže je ukázka z pasáže prospektu standardních dvířek: "Montážní návod dvířek". Modely plastových a hliníkových dvířek se montují principielně stejným způsobem. K montáži potřebujeme toto nářadí:

● Listová elektrická pilka   ● Křížový šroubovák

● Elektrická vrtačka   ● Tužka  ● Pravítko a měřidlo

 

Změříme vzdálenost hrudníku nebo bříška od země

  

Připevníme šablonu, do výšky (X) a vyvrtáme díry pro vsazení pilky.

  

Listovou pilkou vyřežeme montážní otvor pro rám dvířek

1) Změříme vzdálenost hrudníku nebo bříška od země (X).

 

2) Připevníme šablonu, do výšky (X) a vyvrtáme díry pro vsazení pilky.

 

3) Listovou pilkou vyřežeme montážní otvor pro rám dvířek.

Brusným (smirkovým) papírem začistíme hrany a otřepy řezu.

 

Po označení skrze rám dvířek vyvrtáme otvory pro šrouby.

 

Na vyříznutý otvor k sobě oba přiložené rámy sešroubujeme.

4) Brusným (smirkovým) papírem začistíme hrany a otřepy řezu.

 

5) Po označení skrze rám dvířek vyvrtáme otvory pro šrouby.

 

6) Rámy k sobě přes otvor sešroubujeme šrouby. 

 

Jsou-li naše dveře (stěna) duté, vložíme dovnitř zhotovené dřevěné špalíky    

Dutá stěna dveří?

Jsou-li naše dveře (stěna) duté, vložíme dovnitř zhotovené dřevěné špalíky a proti propadnutí dovnitř je zajistíme šroubky nebo přilepením.

Tím začistíme řez a současně umožníme stažení rámů dvířek sešroubováním při montáži k sobě bez deformace (bez prohnutí).

1) Umístění dvířek do dveří

Zdobené dveře

   

Zdobené dveře (vlevo)

Máme-li kazetové, vitrážové, hluboko prosklené nebo jinak zdobené a profilované dveře, pak provedeme kontrolní měření, abychom viděli, kam až by (předvybraná) dvířka pro kočku na našich dveřích zasahovala. Nejprve změříme u kočky vzdálenost hrudníku (bříška) k podlaze (v montážním návodu rozměr X) a označíme tuto výšku na dveřích. Z popisky předvybraných dvířek, přeneseme "Vnější rozměry rámů dvířek" (kam až zasahují) a zkontrolujeme, zda-li rámy dvířek nebudou zasahovat do profilů kazet nebo do skleněné výplně našich stávajících dveří. Pakliže ano, konzultujeme s dodavatelem dveří.

Hladké dveře (vpravo)

V zásadě nejjednodušší je montáž do hladkých venkovních či vnitřních dveří.

   

Hladké dveře


2) Umístění dvířek do zdi

Při umístění dvířek do zděné stěny je potřeba po probourání vyřešit stavební začištění průchodu mezi oběma rámy dvířek. Rámcové máme dvě varianty k provedení stavební připravenosti:

 

Vybouráme tunel až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka.

a) Tunel do zdi

Vybouráme zeď až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka. Rámy dvířek přišroubujeme na vstupy zhotoveného tunelu. Kočce můžeme vložit do probourané zdi mezi rámy dvířek plastovou trubku (obrázek vlevo). Kočka se umí plazit.

Psovi vybouráme tunel až k podlaze (obrázek vpravo). Pes raději prochází. (nerad se plazí).

Vybouráme tunel až do výše horní hrany montážního výřezu pro dvířka a až na zem.

 

Výklenek ve zdi

b) Výklenek ve zdi

Ve zdi zhotovíme výklenek, čímž zeď v plánovaném místě ztenčíme na výšku cihly, nebo použijeme ke stavební přípravě montážního výřezu sádrokarton.

Pro dvířka standardní a flexibilní, aby šla z místnosti nasunovat blokovací deska (zasouvá se zezhora do drážek ve vnitřním rámu dvířek) uděláme výklenek zvenku.

U dvířek jednoduchých a luxusních můžeme zúžení zdi výklenkem udělat zevnitř nebo zvenku, protože tato dvířka se zamykají zámkem.


Poznámky: Při montáži dvířek do zdi

K obrázkům: křížově šrafované útvary demonstrují rámy dvířek a vpravo šikmo šrafované útvary presentují zeď (stěnu).

Delší šrouby.  Pro umístění dvířek do zdi si opatříme delší šrouby. Pro všechna dvířka od Barona se používají běžné matky a šrouby s metrickým závitem M4, nebo šrouby samořezné tloušťky 4 mm, které jsou v ČR běžně ke koupi.

Svorníky.  Je-li rozestup rámů dvířek (síla zdi) větší než 10 cm můžeme namísto šroubů použít svorníky nebo závitové tyče.

Závity zevnitř.  Pouze standardní dvířka mají v obou rámech průchozí otvory a je proto libovolné, zda-li šroubky nastrčíme do otvorů zvenku nebo zevnitř. Dvířka flexibilní (hliníková), luxusní a jednoduchá (plastová) mají jen ve vnitřním rámu průchozí otvory pro nastrčení šroubů z místnosti. Jejich venkovní (vnější) rámy mají závity zevnitř a díry nejsou průchozí. Venkovní rámy těchto modelů dvířek je proto správné připevnit ke zdi přišroubováním zevnitř (alternativně lze rámeček provrtat skrz a šrouby umístit zvenku).

3) Umístění dvířek do skla

Do jednoskla ANO

Do našeho stávajícího jednoduchého skla (jedna vrstva) umějí některé dobré sklenářské dílny vyříznout kruh nebo obdélník dodatečně. Sklo, dveře nebo okno pro vyříznutí otvoru dopravíme po dohodě do sklenářské dílny, protože jen v dílně mají k vyvrtání otvoru potřebné nástroje a přípravky.

Do dvojskla NE

Do našeho stávajícího dvojitého skla (máme již doma) nelze po vyrobení dodatečně řezat, protože otvory se řežou do jednotlivých skel před jejich slepením na kovový obvodový rámeček.

Dvojsklo s otvorem pro naše kočičí dvířka se tedy musí vyrobit nové a poté se vsadí do rámu našich dveří nebo okna. Ideální je, když na dvířka pro kočku myslíme před pořízením nových dveří (oken).

Pravdou je, že k mání jsou dnes skla silnější (například 6 mm místo 4 mm), s pevnostní (bezpečnostní) folií, a nebo skla lepená s mezifolií (jako přední sklo auta), která se prodávají pod označením "skla bezpečnostní". Tato skla jsou mnohem pevnější. Samozřejmě nic není nemožné, ale svůj záměr mít dvířka pro svou kočku zabudovaná ve skle určitě předem konzultujeme s dodavatelem.

Kdo dvířka pro kočku zabuduje?

Spíše odborník – Podle materiálu, do kterého se budou dvířka umisťovat (kov, dřevo, dřevotřískové dvoupláště, sádrokarton, zdivo) a podle našich řemeslnických dovedností se rozhodneme, kdo bude dílo provádět (Baron doporučuje odborníka z praxe).

Koupit předem – Ať již padne volba na nás, nebo na někoho jiného, tak vybraná dvířka ještě před započetím práce vložíme do rukou budoucímu zhotoviteli. Důvodem je zkušenost, že sebelepší obrázky, povídání či výkresy nenahradí živé osahání a podumání nad rozbalenými dvířky.

Rovnou do dílny – Nemáme-li již potřebu dvířka prohlížet a ani kontrolovat správnost velikostní volby, nasměrujeme objednávku dvířek od Barona rovnou do dílny, kde budou připraveni je převzít.

Průhlednost klapek

Hliníková dvířka – mají klapky jen částečně průhledné. V prostoru za dvířky (např. v předsíni) tak získáme více světla. Částečná průhlednost nám a našemu čtyřnohému spolubydlícímu umožní alespoň rámcovou orientaci o dění na druhé straně.

Plastová dvířka – mají klapky čiré (zcela transparentní).

Dvoubarevná dvířka pro kočky

Zevnitř bílá a zvenku dvířka hnědá, zvenku šedá a zevnitř třeba hnědá je občas poptávané téma. Nic není nemožné, ale dvířka v jednom balení mají vždy oba rámy stejné barvy. Jediným řešením pro zákazníka je tedy případně koupit dvířka dvou barev a rámy si zkombinovat (týká se jen plastových modelů, protože hliníková dvířka se dělají jen v jedné barvě).

Zvuková a tepelná izolace

Podle modelu a velikosti jsou plastové klapky dvířek od Barona silné 3 až 6 milimetrů. Utěsněny proti průvanu jsou klapky v rámech buď závětrnými pomocnými U-rámy, těsnícími kartáčky a nebo mají jen malou mezeru mezi klapkou a rámem (dle modelu). 

Klapky dvířek sice mají větší propustnost zvuku a tepla než dveře nebo zdivo, ale protože dvířka tvoří jen malé procento plochy v místnosti, je zvýšení zvukové a tepelné izolace po namontování dvířek v rámci zvukotěsnosti celé místnosti (prostoru) malé (je prakticky zanedbatelné).

Nácvik procházení kočky dvířky

Doba nácviku

 • Většina koček pochopí hned první den, že dvířka jsou jejich cesta ke svobodě, s dvířky se rychle seznámí a naučí se jimi procházet.
   
 • Opatrnějším kočkám necháme dvířka první dny v době nácviku procházení otevřená (klapku přivážeme nebo podepřeme).
   
 • Při nácviku procházení však pečlivě dbáme, aby otevřená klapka nespadla a nezpůsobila kočce úlek, který by dobu nácviku prodloužil.

Odměna

 • K procházení lákáme kočku pamlskem, dáme odměnu za otevřená dvířka a nebo skrze dvířka vyzveme k oblíbené hře a k pomazlení.

Nový domov

 • Nainstalujeme-li dvířka do nového domova, seznámíme naší kočku po přestěhování nejprve s prostorem venku za dvířky, abychom se ujistili, že po prvním výletě trefí domů.

Zobrazit celý text